Mẹo Hay

Biên BảN HọP Bổ NhiệM Kế Toán TrưởNg

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/2020/QĐ-…

Bạn đang xem: Biên BảN HọP Bổ NhiệM Kế Toán TrưởNg

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..o0o……..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNGV/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY ………………….

Xem thêm: Trung Tâm Thương Mại Royal City Ở Đâu? Trung Tâm Thương Mại Vinhomes Royal City

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động củaCông ty…………………….; – Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trịCông ty………………………; -Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Bổ nhiệmÔng/Bà: …………………………..Giới tính:……………Sinh ngày: …./…./….Dân tộc: KinhQuốc tịch: Việt NamSố CMND/Hộchiếu:……………… Nơi cấp:………………..…..Ngày cấp: …/…/….Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………..Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………….Giữ chức vụ: Kế toán trưởngCông ty ………………………………Điều 2: Ông (bà)…………………………..

Xem thêm: Standard Operating Procedure Là Gì, Quy Trình Thao Tác Chuẩn Của Sop

có các nghĩa vụ:- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;- Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.Và các quyền:- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.- Ông (bà)……………………được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công tyĐiều 3: Ông (bà)……………………và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: – Như điều 3 -Lưu VP T/M HỘIĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH

——————————————————————————————

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng file Word về tại đây nhé:

TẢI VỀ

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:techthoinay.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

———————————————————————————-Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

———————————————————————————-

*

Chuyên mục: Review

Rate this post

Random Posts

Post Comment